En idé Group skall sträva efter att skapa ett gott och trivsamt arbetsklimat på samtliga arbetsplatser så att medarbetare och besökare känner sig välkomna och säkra. Denna strävan gäller både projektplatser och på vårt kontor.

Arbetsmiljöpolicy

Ledningen skall tydligt visa, genom rutiner och sitt föredöme, att frågan är mycket högt prioriterad i En idé Group. Ledningen skall tydligt redovisa inriktning och mål för arbetsmiljöarbetet i den årliga planen för systematiskt arbetsmiljöarbete.

För att skapa en stimulerande arbetsmiljö ska vi se till att varje anställd har förutsättningar för att påverka sin egen arbetssituation och sin personliga utveckling.

policy1