Att bygga med kvalitet har alltid varit företagets signum. Detta resulterar i värdighet hos våra medarbetare och respekt från våra kunder. Att bygga med kvalitet är en nödvändighet för att vi ska kunna leva upp till vårt goda rykte.

Kvalitetspolicy

För att uppnå rätt kvalitet i våra projekt och för att genomföra alla projekt med en nöjd kund fokuserar vi på service, tid och trivsel hos våra anställda. Utifrån detta och våra kunders förväntningar skall vi vidmakthålla och ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

Service innebär att vi alltid ska finnas till hands för kunderna när de behöver oss och att erbjuda en kvalitativ, teknisk och ekonomisk lösning på varje problem.

Tid innebär ekonomi för såväl kunden som oss. Överenskomna tidsplaner skall hålla. Detta säkerställs genom att minutiöst förarbete och effektiv projektledning.

Trivsel hos våra anställda skapar kreativitet och effektivitet. Oavsett hur stort eller litet projektet är har varje anställd en viktig roll och ska känna sig delaktiga i projektet.

Vi har en aktuell riskinventering av vår verksamhet som vi aktivt arbetar med.

policy1