En idé Group skall sträva efter att genomföra entreprenaduppdrag med stor respekt för hur miljön påverkas av vår verksamhet. Att jobba aktivt med miljöfrågor är ett av våra hjälpmedel att förvalta och bygga förtroenden.

Miljöpolicy

En idé Group strävar efter att minska miljöpåverkan från vår verksamhet genom att identifiera och förebygga miljörelaterade risker. För att uppnå detta är ett grundläggande krav att vi följer de lagar, avtal och andra bestämmelser som behandlar de miljöfrågor som rör vår verksamhet samt att vi håller oss uppdaterade på nya och ändringar av lagar och krav så att vi ständigt förbättrar vårt arbetssätt.

Vi arbetar med miljöfrågor i såväl projekteringsfasen som utförandefasen av byggprojekt. För att lyckas med detta arbetar vi med samarbetspartners, beställare, underentreprenörer och leverantörer, som delar vårt synsätt. Vi arbetar även aktivt med riskhantering som inkluderar miljörisker.

policy1