Vill du bygga om, bygga ut eller bygga nytt?

Förläng huskroppen, bygg till en våning eller en separat byggnad på gården med hjälp av oss på En idé Group.

Tillbyggnad / nybyggnad

Drömmer du om ett fritidshus, garage eller ett växthus? Har ni blivit trångbodda och vill bygga ut? Våra erfarna snickare hjälper dig förverkliga dina idéer.

Bygglov

Bygga nytt, bygga till, glasa in altaner eller väsentligt ändra användningen samt yttre utseende är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver bygglov. Det finns undantag där bygglov inte behövs. Kontakta din kommun för att få veta exakt vad som gäller för din byggnation. Om du önskar så är vi behjälpliga med bygglovsritningar och bygglovsansökningar.

bygge_4
bygge_5
bygge_3
bygge_1
bygge_6
bygge_2
previous arrow
next arrow

Förfrågningar

Det finns inga standardlösningar för hur man bygger till. En bra tillbyggnad ska anpassas till det befintliga husets stil, teknik och material. Om det är möjligt ser vi gärna att du involverar oss tidigt i processen kring ditt tänkta byggprojekt. Boka ett möte med oss där vi diskuterar utmaningar, möjligheter och lösningar. Tillsammans ser vi över tidsplaner, budget och annat som är viktigt att tänka på i samband med ny- och tillbyggnationer. Vi erbjuder ett tryggt och prisvärt jobb utfört med mycket kärlek av serviceinriktade snickare. Vi lämnar gärna referenser.

ROT-avdrag

Tänk på att nyttja ROT-avdraget när ni bygger ut, bygger till eller bygger nytt. I våra offerter finns avdraget specificerat. Rotavdraget ges för den delen av renoveringen som avser själva arbetet och kan ges upp till 50 000 kr per år.

Övrigt

Bland det första du ska göra när du vill bygga till, är att utreda hurdan tillbyggnad du tillåts göra enligt detaljplanen. Tänk också på att utreda markförhållanden i ett tidigt skede. Marken vid sidan av ditt hus har inte alltid samma beskaffenhet som marken under huset.