Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt nedan beskriven policy. Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att all behandling av dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt nedan beskriven policy. Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att all behandling av dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

För insamlade personuppgifter kan vi komma att använda ett personuppgiftsbiträde som skrivit avtal med oss som försäkrar att din information är skyddad.

Användning av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att främst att användas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande dina förfrågningar samt för att kunna skicka erbjudanden och information via e-post eller sms till dig. Detta kan du alltid avsäga dig i samband med utskick.

Tredje part

Vi kan komma att använda oss av tredjepartsföretag för utskick av sms och e-post. Vi analyserar även data via tredje part men delar inte dina uppgifter utan använder oss av för tredje part transkriberade filer.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och vi säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig part.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna integritetspolicy och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enighet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att dina personuppgifter helt raderas.

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta En idé Group AB på telefon 0223-222 99 eller via e-post på info@enidegroup.se